Η εταιρία Hippocrates Top Medical δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και εμπορία ιατρικών αναλωσίμων ειδών από το 1997. Διαθέτοντας ένα ευρύτατο φάσμα προϊόντων, το πελατολόγιο της εταιρίας μας περιλαμβάνει: ιδιωτικές κλινικές, φαρμακαποθήκες, εταιρίες τροφίμων, εταιρίες μέσων ατομικής προστασίας και υγιεινής, αλυσίδες super market, λοιπές εταιρείες διακίνησης ιατρικών ειδών και καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα.